Kiểm tra công tác bảo trì công trình hàng hải năm 2019

Thứ Bảy, 22/06/2019, 08:13 GMT+7

      Thực hiện theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019 đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt. Căn cứ Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cà Mau, ngày 21/6/2019 Đoàn kiểm tra thuộc Cảng vụ Hàng hải Cà Mau đã tiến hành kiểm tra công tác bảo trì công trình hàng hải, cụ thể: kiểm tra tuyến luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề, 08 phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng Năm Căn - Bồ Đề và 02 phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.

Đoàn kiểm tra các phao báo hiệu dẫn luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề

        Quá trình kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo trì công trình hàng hải do Trạm quản lý luồng Năm Căn quản lý và khai thác; Đoàn kiểm tra kết hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật đến các đối tượng hoạt động trong khu vực. Nhằm nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

Đoàn kiểm tra tuyên truyền pháp luật hàng hải và biển, đảo Việt Nam

Đoàn kiểm tra tuyên truyền pháp luật hàng hải và biển, đảo Việt Nam