Thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài kể từ 00 giờ 00 ngày 22/03/2020

Thứ Ba, 24/03/2020, 08:50 GMT+7