Đoàn kiểm tra các phao báo hiệu dẫn luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề

Kiểm tra công tác bảo trì công trình hàng hải năm 2019

Thứ Bảy, 22/06/2019, 08:13 GMT+7

Kết hợp kiểm tra công tác bảo trì công trình hàng hải năm 2019; Đoàn kiểm tra tổ chức tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật.