PHẠM VI VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH CÀ MAU

 

1. Vùng nước cảng biển Năm Căn:

a). Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm NC1, NC2, NC3, NC4 và NC5 có tọa độ sau đây:

        NC1:   08044’30” N ; 105013’48” E

        NC2:   08044’30” N ; 105020’00” E

        NC3:   08040’00” N ; 105020’00” E

        NC4:   08040’00” N ; 105013’12” E

        NC5:   08044’30” N ; 105013’12” E

b). Ranh giới về phía đất liền: từ điểm NC1 và điểm NC5 thuộc cửa Bồ Đề chạy dọc theo hai bờ sông Cửa Lớn đến đường thẳng cắt ngang sông cách cầu cảng Năm Căn 3.500 mét về phía thượng lưu.

c). Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Năm Căn: là đường tròn có bán kính 1,5 hải lý với tâm tại Phao “0” có tọa độ 08041’00” N ; 105018’00” E.

Cho tàu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 5.000 DWT thực hiện dịch vụ hoa tiêu, kiểm dịch để vào, rời các cầu, bến cảng, khu nước, vùng nước thuộc cảng biển Năm Căn.

d. Thông số kỹ thuật cầu cảng Năm Căn:

        - Chiều dài: 100 m

        - Chiều rộng: 14 m

        - Độ sâu tại cầu cảng: - 8,5 m

e). Các khu neo đậu, chuyển tải: là đường tròn có bán kính 1,5 hải lý, với tâm tại các điểm có tọa độ như sau:

+ Hòn Khoai:          HK1:   08024’20” N ; 104049’50” E

                               HK2:   08027’20” N ; 104049’36” E

+ Hòn Chuối:          HC:     08058’00” N ; 104033’00” E

+ Ông Đốc:             SD:     09002’00” N ; 104046’00” E

+ Mũi Tràm:            MT:     09014’00” N ; 104045’00” E

2. Vùng nước cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc:

a). Vùng nước cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc: được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý với tâm tại điểm SĐ có tọa độ 07009’39” N ; 104003’21” E.

b). Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch: là đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ 07009’43,4” N ; 104007’14,6” E.

Cho tàu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 120.000 DWT thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải, kiểm dịch để vào, rời cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc.

Cảng biển Năm Căn

Cảng biển Năm Căn

 

Tàu vào cảng biển Năm Căn

Tàu vào cảng Năm Căn

 

Cảng xuất dầu thô ngoài khơi mỏ Sông Đốc

Cảng xuất dầu thô ngoài khơi mỏ Sông Đốc