DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TUA-BIN KHÍ HỖN HỢP TẠI TỈNH CÀ MAU

    Được sự chấp thuận và thống nhất chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về Dự án Nhà máy nhiệt điện Tua-bin khí hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Daewoo E&C) và Công ty TNHH Xúc tiến Đầu tư Năng lượng Việt Nam (VEIP) thực hiện. Sáng ngày 27/3/2019, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (Trưởng đoàn) cùng với Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế; Cảng vụ Hàng hải Cà Mau và UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời đã dẫn đoàn khảo sát, nghiên cứu các địa điểm có thể thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đoàn khảo sát

 

Dự án tại Khu kinh tế Năm Căn

Khảo sát Khu kinh tế Năm Căn

 

Dự án tại Khu công nghiệp Sông Đốc

Khảo sát Khu công nghiệp Sông Đốc

 

Dự án tại huyện Ngọc Hiển

Khảo sát huyện Ngọc Hiển