In trang này

                                                                               

Giám đốc:  Đỗ Quốc Chí 

ĐT: 02903.828719

DĐ: 0918807348

Email: chidoquoccvhh@gmail.com

 

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Cà Mau - Địa chỉ: 80A, quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau